RASPORED NASTAVE

Raspored nastave po semestrima (modulima) za dvanaestu (012) generaciju polaznika:

1. SEMESTAR: od 31.03. 2009. - do 30.05. 2009.;

2. SEMESTAR: od 06. 10. 2009. - do 15. 12. 2009.;

3. SEMESTAR: od 06. 01. 2010. - do 01. 03. 2010.;

4. SEMESTAR: od 03. 03. 2010. - do 30. 04. 2010.

Navedeni raspored se odnosi na sve grupe polaznika.

Završetak nastave Cisco akademije dvanaestoj (012) generaciji polaznika predviđa se krajem travnja 2010. godine. Po završetku jednog semestra odmah započinje nastava sljedećeg semestra.  Nastava se neće održavati u periodu od 20.07.2009. godine do 15.09. 2009. godine radi ljetnih praznika. Zbog božićnih i novogodišnjih blagdana neće se održavati nastava u vremenu od 21. 12. 2009. do 5. 01. 2010. godine.

Raspored nastave po semestrima (modulima) za jedanaestu generaciju polaznika:

1. SEMESTAR: od 27.10. 2008. - do 19.12. 2008.;

2. SEMESTAR: od 5.01. 2009. - do 07.03. 2009. ;

3. SEMESTAR: od 10.03. 2009. - do 19.05. 2009. ;

4. SEMESTAR: od 21.05. 2009. . - do 15.07. 2009.

Završetak nastave Cisco akademije jedanaestoj generaciji polaznika predviđa se tijekom srpnja 2009. godine. Po završetku jednog semestra odmah započinje nastava sljedećeg semestra. Zbog božićnih i novogodišnjih blagdana neće se održavati nastava u vremenu od 22.12. 2008. do 5. 1. 2009. godine.

Raspored nastave po semestrima (modulima) za desetu generaciju polaznika:

1. SEMESTAR: od 31.03. 2008. - do 30.05. 2008.;

2. SEMESTAR: od 2.06. 2008. - do 20.07. 2008.;

3. SEMESTAR: od 15.09. 2008. - do 18.11. 2008.;

4. SEMESTAR: od 20.11. 2008. - do 27. 02. 2009.

Navedeni raspored se odnosi na sve klase polaznika.

Završetak nastave Cisco akademije desetoj generaciji polaznika predviđa se krajem mjeseca veljače 2009. godine. Po završetku jednog semestra odmah započinje nastava sljedećeg semestra.  Nastava se neće održavati u periodu od 15.07.2008. godine do 15.09. 2008. godine radi ljetnih praznika. Zbog božićnih i novogodišnjih blagdana neće se održavati nastava u vremenu od 22.12. 2008. do 5.01. 2009. godine.

 

Raspored nastave po semestrima (modulima) za devetu generaciju polaznika:

1. SEMESTAR: od 5.11. 2007. - do 24.12. 2007.;

2. SEMESTAR: od 7.01. 2008. - do 07.03. 2008.;

3. SEMESTAR: od 10.03. 2008. - do 19.05. 2008.;

4. SEMESTAR: od 21.05. 2007. - do 15.07. 2008.

Završetak nastave Cisco akademije devetoj generaciji polaznika predviđa se sredinom mjeseca srpnja 2008. godine. Po završetku jednog semestra odmah započinje nastava sljedećeg semestra. Zbog božićnih i novogodišnjih blagdana neće se održavati nastava u vremenu od 24.12. 2007. do 6. 1. 2008. godine.

Predavanja sedmoj generaciji polaznika će se održavati u poslijepodnevnom terminu:

·         svakog ponedjeljka i srijede od 16:15h do 19:30h

Predavač nastavnog programa Cisco akademije sedmoj generaciji polaznika je Lada Sartori, dipl.ing.