Prijave za 14. i 15. generaciju Cisco akademije mrežnih tehnologija

Ovom prilikom obavještavamo sve zainteresirane o početku procesa prijava za 14. i 15. generaciju Cisco akadmije mrežnih tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Kandidati se mogu prijaviti za jutarnji i/ili poslijepodnevni termin. Nastava u jutarnjem terminu će se odvijati dva puta tjednu u vremenu od 8:30 do 11:45 sati. Nastava u poslijepodnevnom terminu će se odvijati utorkom i četvrtkom u vremenu od 16:30 do 19:45 sati.

Planirani početak nastave za grupu u jutarnjem terminu je veljača 2010. Planirani početak nastave za grupu u poslijepodnevnom terminu je travanj 2010.

Prijave se vrše popunjavanjem i slanjem prijavnog obrasca na adresu e-pošte ciscoakad@fesb.hr. Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Cisco akademija FESB-a zadržava pravo preraspodjele polaznika po pojedinim grupama ukoliko broj prijavljenih nije sukladan broju raspoloživih mjesta u pojedinoj grupi.

Cisco akademija također zadržava pravo odgode početka obuke ili potpunog ukidanja pojedinih generacija  zbog potrebe ustupanja prostora i termina laboratorija nastavnoj djelatnosti FESB-a.

Konačna odluka o održavanju obuke bit će donesena nakon završetka procesa prijava.Početak nastave za 13. generaciju Cisco akademije mrežnih tehnologija

Obuka za 13. generaciju Cisco akademije mrežnih tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu je započela u srijedu 04. studenog 2009. Obuka se izvodi prema CCNA Exploration v4.0 programu stručnog usavršavanja u terminima ponedjeljak i srijeda u vremenu od 16:30 do 19:45. Planirani završetak programa stručnog usavršavanja 13. generacije je 19. srpnja 2010.


Obavijest o upisu polaznika u 13. generaciju Cisco akademije FESB-a

Obavještavamo sve zainteresirane osobe da je završen upis u dvanaestu  (012) generaciju polaznika Cisco akademije FESB-a. Cisco akademija FESB-a će od 6. mjeseca (lipanj) 2009. godine vršiti upis u  novu trinaestu (013) generaciju polaznika.  Trinaesta generacija polaznika Cisco akademije FESB-a će raditi prema CCNA Exploration nastavnom programu. Početak nastave Cisco akademije FESB-a novoj trinaestoj (013) generaciji se predviđa tijekom 11. mjeseca (studeni) 2009. godine. O točnom datumu početku nastave prijavljeni polaznici će biti na vrijeme obaviješteni. Nastava Cisco akademije FESB-a trinaestoj (013) generaciji polaznika će se održavati dva puta tjedno radnim danom u poslijepodnevnim satima: od 16:30 do 19:30 sati.

Zbog velikog interesa vezanog uz pohađanje Cisco akademije FESB-a molimo sve zainteresirane polaznike da svoje mjesto na Cisco akademiji rezerviraju na vrijeme.

Sve pristupnike koji su zainteresirani za pohađanje Cisco akademije molimo da ispune upisni obrazac koji se nalazi u linku Upisi i prijave i da ga pošalju u prilogu (attachment) na e-mail adresu Cisco akademije: ciscoakad@fesb.hr . Time ćete rezervirati Vaše mjesto u novoj (dvanaestoj) generaciji polaznika Cisco akademije FESB-a.

Sve polaznike koji su rezervirali svoje mjesto u novoj (013) generaciji ćemo obavijestit putem e-maila o svim informacijama vezanim za početak predavanja na Cisco akademiji FESB-a. Cisco akademija FESB-a zadržava pravo preraspodjele polaznika po pojedinim grupama ukoliko broj prijavljenih nije sukladan broju raspoloživih mjesta u pojedinoj grupi. Cisco akademija također zadržava pravo odgode početka predavanja ili potpunog ukidanja pojedinih generacija  zbog potrebe ustupanja prostora i termina laboratorija nastavnoj djelatnosti FESB-a.


Obavijest o početku 2. semestra (modula) za polaznike dvanaeste (012) generacije Cisco akademije FESB-a

Obavještavamo polaznike prijavljene u dvanaestu (012) generaciju Cisco akademije FESB-a da će nastava  2. semestra CCNA Exploration programa započeti u utorak dana 29.9.2009. godine sa početkom u 16:30 sati u laboratoriju A508 na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu (R. Boškovića b.b., 21000 Split).

Mole se svi polaznici dvanaeste (012) generacije da dođu na prvo predavanje drugog semestra gdje će im biti uručene potvrde o završetku 1. semestra CCNA Exploration programa. Ujedno svim polaznicima dvanaeste (012) generacije čestitamo na završetku prvog semestra i želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku stručnog usavršavanja na Cisco akademiji FESB-a.

Obavijest o završnoj dodjeli diploma za polaznike jedanaeste (011) generacije Cisco akademije FESB-a

Dodjela diploma 2. 3. i 4. semestra (modula) CCNA Exploration programa i završnog uvjerenja na hrvatskom jeziku polaznicima jedanaeste (011) generacije Cisco akademije FESB-a će se održati u petak dana 2.10.2009. godine u laboratoriju A508 (5kat zgrada A FESB-a) sa početkom u 12:00 sati.
Molimo sve polaznike jedanaeste (011) generacije Cisco akademije FESB-a da prisustvuju dodjeli diploma. Polaznici koji nisu u mogućnosti prisustvovati dodjeli diploma, iste mogu predignuti kod instruktora Josipa Lorincza, svakim radnim danom u sobi A505.

svim polaznicima jedanaeste  (011) generacije Cisco akademije FESB-a čestitamo na ostvarenom uspjehu. Ujedno se zahvaljujemo svim polaznicima jedanaeste generacije što su za svoje stručno usavršavanje odabrali Cisco akademiju FESB-a.

Obavijest o polaganju CCNA (640-801) certifikacijskog ispita

Ova obavijest se odnosi na sve polaznike Cisco akademije FESB-a koji su završili stručno usavršavanje na Cisco akademiji FESB-a (sva 4 semestra akademije) prema starom CCNA v3.1. programu. Obavještavamo sve polaznike koji su pohađali Cisco akademiju FESB-a u nekoj od prve (001) do uključivo desete (010)  generacije (klase), a nisu pristupili polaganju certifikacijskog ispita - CCNA (640-801) exam, da se polaganje navedenog ispita može izvršiti do 31. srpnja 2009. godine u nekom od lokalnih test centara bilo na području Republike Hrvatske ili u nekoj drugoj zemlji. Nakon tog roka polaznici navedenih generacija Cisco akademije FESB-a će polagati CCNA Composite (640-802) certifikacijski ispit koji pokriva gotovo isto gradivo koje je pokrivao CCNA (640-801) ispit.

Polaznici koji se odluče polagati CCNA (640-801) exam do 31. srpnja 2009. godine imaju pravo na Voucher,  ali uz Voucher moraju potražiti na svojim internim web stranicama (Academy Connection) pod Class Home page izbornikom Promotional Code. Za polaganje CCNA Composite (640-802) ispita ne zahtjeva se dobivanje Promotion Code-a. Test centar kod kojeg se vrši polaganje CCNA certifikacijskog ispita je dužan pružiti svu potrebnu pomoć u pogledu dobivanja Vouchera i Promotional Code-a,  kao i same operativne organizacije ispita. Savjetujemo svim polaznicima navedenih generacija da do 31. srpnja 2009. godine pristupe polaganju CCNA (640-801) ispita, jer je riječ o ispitu koji u potpunosti pokriva CCNA v3.1 gradivo.

Pojavila se informacija kako neki lokalni test centri neće vršiti testiranje prema CCNA (640-801) certifikacijskom ispitu do 31. srpnja 2009. godine. Takve odluke su interne odluke test centara, one nisu u skladu sa naputcima tvrtke Cisco Systems Inc. i Academy Programa, zbog čega mi kao lokalna Cisco akademija FESB-a na njih ne možemo utjecati.

fesb_bar