MULTIMEDIJALNI NASTAVNI MATERIJAL

U CISCO akademiji polaznici uče projektirati, graditi i održavati računalne mreže. Kompletan nastavni materijal CISCO akademije priređen je u multimedijalnom obliku i polaznicima CISCO akademije dostupan je putem Interneta. Nastavni materijal je razvijen uz primjenu odgovarajućih pedagoških normi i namijenjen je osobama starijim od 16 godina. Polaznici mogu samostalno učiti i sami odabiru brzinu rada. Uloga predavača je više uloga mentora koji prati i pomaže polaznicima u svladavanju gradiva. Osnovni CCNA nastavni program sastoji se od 280 sati nastave koja kombinira predavanja instruktora i on-line samostalno učenje polaznika s praktičnim vježbama u laboratoriju. Ovaj program uvodi u svijet računalnih mreža te osposobljava polaznike za rad s manjim mrežama. CCNA nastavni program je podijeljen u 4 semestra po 70 sati. Preporuka je tvrtke Cisco da nastava tog programa traje od 6 mjeseci do 2 godine. Nakon završetka nastave, polaznici mogu pristupiti polaganju ispita za stjecanje CCNA certifikata.

 

Laboratorijske vježbe

Osnovna ideja CISCO akademije je da polaznici moraju naučeno znanje potvrditi u praksi i steći odgovarajuće vještine putem laboratorijskih vježbi. Program CISCO akademije nudi gotove vježbe koje se sve mogu izvesti u standardnom laboratoriju. Upute za vježbe omogućuju samostalan rad polaznika, a instruktor ih može modificirati prema vlastitom nahođenju i lokalnim potrebama. Predviđeno trajanje CISCO akademije ne omogućava provedbu svih laboratorijskih vježbi pa instruktor treba odabrati one koje najviše odgovaraju polaznicima (CISCO preporuča najvažnije vježbe koje bi trebalo obaviti). Napredniji polaznici mogu sami isprobati i veći broj vježbi.

 

On-line ispiti

Tijekom pojedinog semestra polaznici polažu više ispita. Broj ispita odgovara broju poglavlja u pojedinom semestru. Tipični ispit ima oko 25 pitanja, a tipični završni semestarski ispit ima oko 60 pitanja. Na svako pitanje polaznicima su ponuđena od 4 do 6 odgovora. Razlikuju se dvije vrste pitanja, ona koja zahtijevaju samo jedan točan odgovor, odnosno ona koja zahtijevaju od dva do četiri točna odgovora. Svi ispiti se polažu na web stranici tvrtke CISCO Systems. Rezultat ispita polaznici dobivaju odmah nakon završetka ispita. Rezultat ispita daje se u obliku postotka točnih odgovara. Sva pitanja nemaju jednak broj bodova, netočni odgovori ne nose negativne bodove. Predavači mogu s polaznicima analizirati pogreške na ispitu te usporediti rezultate polaznika na ispitu s prosjekom svih CISCO akademija u svijetu. Na kraju svakog poglavlja polaznici mogu za vježbu riješiti kviz koji se ne boduje.

 

Sustav kontrole kvalitete nastave

Sve CISCO akademije upoznate su sa sustavom održanja kvalitete nastave koji je formalno dan u dokumentu Plan osiguranja kvalitete. U tom dokumentu je navedeno koji elementi su nužni za održanje kvalitete nastave, te kako CISCO prati kvalitetu nastave i koji je način za poboljšanje kvalitete. Regionalne akademije su zadužene za praćenje rezultata nastave u lokalnim akademija, povremeno ih posjećuju i pomažu im u provedbi nastave. Nakon završetka svakog modula, svi su polaznici dužni ispuniti anketu o svojemu zadovoljstvu nastavom, predavačima i nastavnim materijalom. Ispunjavanje te ankete je polaznicima uvjet za prijelaz u sljedeći semestar.

 

Community web poslužitelj za predavače i studente

Cisco održava poseban, lozinkom (passwordom) zaštićen, poslužitelj za predavače. Taj poslužitelj je administrativni centar cijele Cisco akademije. Polaznici imaju poseban web poslužitelj odvojen od poslužitelja za predavače. Kroz svoj poslužitelj polaznici imaju pristup do nastavnog materijala, svojih ocjena, primaju novosti o programu i mogu komunicirati s drugim polaznicima u svijetu.