OPĆENITO O CERTIFIKATIMA

Certifikat je službena potvrda da osoba posjeduje određena znanja i vještine. Često se koriste u računalnoj industriji za dokazivanje poznavanja određenih proizvoda i tehnologija no rašireni su i drugim djelatnostima, npr. pravosuđu, zdravstvu i u prosvjeti gdje je posjedovanje određenih certifikata nužno za bavljenje tom djelatnošću. Certifikati se obično ne odnose na poznavanje koncepta i općih znanja te nisu zamjena za formalno školovanje. Ispitima za dobivanje certifikata testira se poznavanje konkretnih proizvoda, procedura i tehnologija. Zbog toga je trajanje valjanosti certifikata ograničeno, obično od jedne do tri godine. Da bi se produžilo trajanje certifikata, potrebno je ponovno polagati certifikacijski ispit.


Formalna izobrazba obično nije preduvjet za stjecanje certifikata. Da biste dobili certifikat ne morate pohađati ni službene tečajeve tvrtke koja izdaje certifikat, dovoljno je samo položiti certifikacijski ispit. Ponekad je za dobivanje određenog certifikata potrebno položiti više ispita, odnosno posjedovati neki drugi certifikat. Pohađajući Cisco akademiju stječu se potrebna znanja i vještine neophodna za uspješno polaganje ispita u cilju dobivanja certifikata CCNA (Cisco Certified Network Associate). Nakon svakog semestra Cisco akademije polaže se završni ispit svakog pojedinog semestra. Polaznici koji uspješno polože sva četiri semestra dobivaju diplomu koju izdaje lokalna Cisco akademija na FESB-u. Polaganje ispita u cilju dobivanja CCNA certifikata vrši se kod ovlaštenih tvrtki ili ustanova. Očekuje se da će se u skoroj budućnosti  posjedovanje CCNA certifikata upisivati u radnu knjižicu.

 

Prednosti certifikata

Pojedinci i poslodavci imaju višestruke koristi od široke rasprostranjenosti certifikata.

Prednosti za pojedince:

  1. Lakše nalaženje zaposlenja. Neki poslodavci i tvrtke za pronalaženje zaposlenja izričito traže posjedovanje određenog certifikata. Certifikat je važan   element po kojem poslodavci procjenjuju kandidate prije nego što ih pozovu na razgovor. Ako ih posjedujete imate veće šanse pronaći posao.
  2. Osobe s certifikatom su bolje plaćene. Poslodavci su spremni više platiti osobe s certifikatom zbog njihova većeg znanja i produktivnosti.
  3. Certifikat dokazuje da uistinu poznajete određenu tehnologiju. Certifikat poslodavcu daje jamstvo da je vaše iskustvo prati i odgovarajuće znanje.
  4. Napredak u karijeri. Osim veće zarade, certifikat vam otvara veće šanse za dobivanje boljeg posla.
  5. Certifikat obično sobom nosi dodatnu podršku proizvođača opreme. To obično uključuje pristup proizvođačevoj službi podrške, pristup programskim zakrpama i priliku da se dobije na testiranje najnovija verzija programske podrške.

Prednosti za poslodavce:

  1. Jednostavnija selekcija kandidata. Certifikat je objektivno jamstvo da osoba uz formalnu izobrazbu posjeduje i konkretno znanje koje je potrebno u radu.

  2. Osoblje s certifikatom je produktivnije. Pokazalo se da osobe s certifikatom mogu podržavati veći broj korisnika i mogu prevencijom spriječiti skupe prekide u radu računala i računalnih mreža.
  3. Osobe s certifikatom rjeđe mijenjaju posao. Osoblje cijeni poslodavce koji investiraju u njih i takvi poslodavci imaju koristi od tako školovanog osoblja. Birajući posao, najbolje osoblje bira poslodavca koji će se brinuti za razvoj njihove karijere.
  4. Osobe s certifikatom dobivaju podršku proizvođača opreme. A izravnu korist od toga ima poslodavac koji ih zapošljava.
  5. Osobe s certifikatom znaju iskoristiti sve mogućnosti opreme. Osoba s certifikatom raspolaže znanjima i o najnovijim mogućnostima neke opreme te u kojim situacijama se to može koristiti. Računalna oprema je strateška investicija, i treba je povjeriti onome tko zna s njome raditi.

 

CISCO certifikati

Cisco ima tri razine općih certifikata s nekoliko različitih smjerova koji zadovoljavaju različite potrebe. Cisco ima i posebne certifikate za usko stručna područja kao što je sigurnost mreža i kabliranje. Više je putova za dobivanje Cisco certifikata no zadatak je uvijek isti: treba pokazati znanje i vještinu i položiti jedan ili više ispita.

Nakon završetka programa polaznici mogu pristupiti polaganju CCNA (Cisco Certified Network Associate) ispita. CCNA certifikat koji se stječe polaganjem završnog ispita CCNA programa, polazna je točka u daljnjem obrazovanju koje nudi Cisco, a može se odvijati u jednom od dva pravca, održavanje ili dizajniranje računalnih mreža. Svaki od ta dva pravca sastoji se od tri stupnja koja polaznika vode od početnog stupnja suradnika (CCNA), preko profesionalca (CCNP/CCDP) do eksperta (CCIE).

 

 

Top 10 lista certifikacija

Nedavni pregled IT certifikacija u časopisu Certification Magazine dao je Cisco certifikacijama prvo mjesto u više rangiranih kategorija kao što su: Best Hands-On Programs, Most Technically Advanced Programs, Best Supporting Materials, Best Enty-Level Certifications i Best Specialty Certifications.

Takvo visoko i zavidno mjesto Cisco certifikacija daje novu težinu i značaj svim Cisco certifikatima. Navedeni članak možete pročitati online na: http://www.certmag.com/articles/templates/cmag_feature.asp?articleid=487&zoneid=9 .